Các mức phí bồi thường cho nhà bán trên Lazada

Blogs

Các mức phí bồi thường cho nhà bán trên Lazada

Các mức phí bồi thường cho nhà bán trên Lazada

4/18/2022 4:59:55 PM

Trong trường hợp, Lazada xác định là đã có những sai sót liên quan đến một số khoản phí vận chuyển, hàng hóa,.....ảnh hưởng đến nhà bán thì sàn sẽ có những mức bồi thường hợp lý. Vậy các mức bồi thường như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé.


1. Có những mức bồi thường nào cho nhà bán?

Hiện tại sẽ có 4 mức bồi thường của Lazada cho nhà bán, bao gồm:

  • Bồi hoàn phí vận chuyển

  • Điều chỉnh phí vận chuyển

  • Bồi hoàn phí vận chuyển của khách

  • Bồi thường đơn hàng thất lạc


2. Chi tiết các mức bồi thường


Bồi hoàn phí vận chuyển

Là phần phí chênh lệch được Lazada bồi hoàn sau khi kiểm tra với đơn vị vận chuyển tính chưa đúng cho nhà bán hàng.


Điều chỉnh phí vận chuyển

Là phần phí chênh lệch được hoàn lại khi tính sai cho nhà bán hàng do lỗi hệ thống Lazada


Bồi hoàn phí vận chuyển của khách 

Là phần phí Lazada bồi thường cho trợ giá phí giao hàng cho khách


Bồi thường đơn hàng thất bại

Là phần Lazada sẽ bồi thường cho nhà bán hàng sau khi đơn vị vận chuyển xác nhận sản phẩm bị thất lạc/ bể vỡ

 

Trên đây là một số mức phí bồi thường của Lazada.


0901.731.871

x