Cần lưu giữ chứng từ gì sau khi đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại Shop?

Blogs

Cần lưu giữ chứng từ gì sau khi đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại Shop?

Cần lưu giữ chứng từ gì sau khi đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại Shop?

9/15/2021 5:19:34 PM

Sau khi đơn vị vận chuyển đã hoàn tất việc lấy hàng thì lúc này shop cần phải lưu giữ lại những chứng từ cần thiết để  để làm bằng chứng về việc đã lấy hàng nhằm tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có về sau. Vậy chứng từ đó là gì?


1. Người bán cần lưu giữ chứng từ gì?

Sau khi đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại shop thì người bán cần phải yêu cầu nhân viên lấy hàng cung cấp hóa đơn vận chuyển và bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin sau:

  • Ngày lấy hàng

  • Danh sách Mã vận đơn đã lấy 

  • Chữ ký nhân viên lấy hàng

Bạn cần lưu ý là: 

- Giao Hàng Nhanh, Vettel Post, Vietnam Post, BEST Express vẫn dùng vận đơn giấy

- GHTK đã chuyển qua sử dụng tin nhắn điện tử (bill điện tử) xác nhận đã lấy/nhận hàng

  • Đối với Người bán gửi hàng ở bưu cục, bill điện tử có dạng: (GHTK) Buu cuc: Kho Cau Giay - Ha Noi da nhan: 1 DH tu Cong ty TNHH SHOPEEvn

  • Đối với Người bán có shipper đến lấy hàng, bill điện tử có nội dung tương tự như : (GHTK) thong bao xac nhan lay 2 DH: 276299050, 223690528 cua SHOPEE.VN vao 21-10 09:29. 

- Ninja Van có hình thức gửi SMS vào số điện thoại của Người gửi xác nhận các mã đơn hàng đã lấy ngay tại thời điểm lấy hàng thành công.


2. Mẫu biên nhận của các nhà vận chuyển


Biên nhận của Viettel Post


Biên nhận của Giao hàng nhanh


Biên nhận của Vietnam Post


Biên nhận của Grab


Biên nhận của Ninja Van


Biên nhận của BEST Express

 

0901.731.871

x