Có thể kiểm tra phí vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến trên Shopee không?

Blogs

Có thể kiểm tra phí vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến trên Shopee không?

Có thể kiểm tra phí vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến trên Shopee không?

10/6/2022 4:45:38 PM


 

Bạn đang thắc mắc có thể kiểm tra phí vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến trên Shopee không? Để giúp bạn giải đáp câu hỏi trên, hãy cùng mình tìm hiểu bài viết ngay dưới đây nhé. 
 


 

Xem tại trang thông tin sản phẩm, mục Phí vận chuyển
 

 Chọn mục phí vận chuyển để kiểm tra mức phí vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến tương ứng với từng lựa chọn phương thức vận chuyển khả dụng.

 

 

Xem tại trang thanh toán của đơn hàng 
 

Trên trang Thanh toán đơn hàng, phí vận chuyển của từng nhóm sản phẩm thuộc cùng một Shop sẽ được hiển thị tại mục Phương thức vận chuyển tương ứng với Shop bán nhóm sản phẩm đó.  
 

Ngoài ra bạn có thể xem Tổng tiền phí vận chuyển tại phần cuối của trang thanh toán đơn hàng.

 


 

Bạn có thể kiểm tra phí vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến trên Shopee bằng 2 cách được chia sẻ ở trên. Chúc các bạn áp dụng thành công!!!

 

0901.731.871

x