Dịch vụ SBS trên Shopee là gì? Cách sử dụng SBS như thế nào?

Blogs

Dịch vụ SBS trên Shopee là gì? Cách sử dụng SBS như thế nào?

Dịch vụ SBS trên Shopee là gì? Cách sử dụng SBS như thế nào?

9/15/2021 5:30:04 PM

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các shop trong quá trình bán hàng, Shopee đã cung cấp rất nhiều dịch vụ cực kỳ hữu ích trong đó có một dịch vụ mang tên SBS. Tuy nhiên, chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều người biết chưa biết đến dịch vụ này cũng như hiểu về nó. Vậy thì trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật những thông tin về dịch vụ SBS trên Shopee. Hãy cùng theo dõi nhé.


1. Dịch vụ SBS là gì? 

SBS là tính năng cho phép một (01) SKU vừa được xử lý bởi người bán, vừa được xử lý bởi Shopee tùy thuộc vào số lượng tồn kho hiện có và số lượng người mua đặt hàng.

Hiện tại tính năng này chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định được Shopee chọn lọc.


2. Lợi ích chính khi sử dụng dịch vụ SBS

Tính năng này cho phép người bán không bị giới hạn số lượng sản phẩm bán ra ở một (01) kho nhất định.

Ví dụ: Đơn hàng vẫn có thể được tiến hành xử lý nếu số lượng sản phẩm được đặt đã hết tại kho Shopee, nhưng vẫn còn tồn kho tại kho của người bán. 


3. Hướng dẫn sử dụng tính năng SBS tại Kênh Người Bán


Hướng dẫn đăng ký sản phẩm SBS

Để đăng ký sản phẩm SBS, người bán cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập Kênh người bán => chọn Dịch vụ bởi Shopee dưới mục SBS => Chọn Sản phẩm SBS

Bước 2: Chọn Đăng ký sản phẩm SBS

Bước 3: Chọn các sản phẩm bạn muốn đăng ký tham gia SBS hoặc bạn cũng có thể lọc các sản phẩm theo tên hoặc mã tại thanh công cụ tìm kiếm

Bước 4: Cập nhật thông tin Vòng đời(ngày), Tồn kho tối thiểu và Số ngày cung ứng tối thiểu của một vài hoặc tất cả sản phẩm.

Bước 5: Chọn Đăng tải để hoàn tất quá trình đăng ký

Ngoài ra, người bán cũng có thể cập nhật trạng thái đăng ký sản phẩm SBS tại các mục Đã duyệt,Chờ duyệt hoặc Bị từ chối. Người bán chọn Xem chi tiết để đi đến trang Chi tiết của sản phẩm.

Đối với những sản phẩm đăng ký SBS đã được duyệt, Người bán có thể điều chỉnh thông báo bổ sung hàng tại trang Chi tiết của sản phẩm bao gồm tồn kho tối thiểu và số ngày cung ứng tối thiểu.

Bên cạnh đó, Người bán còn có thể theo dõi trạng thái của các sản phẩm để quản lý việc yêu cầu nhập hàng gồm Tồn kho thấp, Đã được bổ sung hoặc Tồn kho đủ. 

Người bán đi đến mục Thông báo cần nhập hàng, ấn chọn trạng thái muốn theo dõi đối với các sản phẩm đăng ký đã được duyệt. 

  • Sản phẩm Tồn kho thấp hiển thị thẻ tag màu đỏ nằm bên cạnh thông tin về sản phẩm

  • Sản phẩm Đã được bổ sung hiển thị thẻ tag màu vàng nằm bên cạnh thông tin về sản phẩm

  • Còn lại là sản phẩm Tồn kho đủ


Hướng dẫn thao tác nhập hàng SBS

Bước 1: Đi đến trang Nhập hàng SBS tại Dịch vụ bởi Shopee => Chọn Yêu cầu nhập hàng mới

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về Kho nhập hàng, Thời gian yêu cầu nhập hàng của bạn và Ghi chú (nếu có). 

Bước 3: Chọn các sản phẩm tại Thêm phân loại hàng và chọn Kế tiếp

Bước 4: Nhập số lượng yêu cầu nhập hàng

Bước 5: Chọn Lưu nháp nếu cần chỉnh sửa thêm hoặc chọn Đăng tải để hoàn tất thao tác yêu cầu nhập hàng.


Hướng dẫn theo dõi Tồn kho SBS

Tại Tồn kho SBS, người bán có thể theo trạng thái tồn kho tại 3 mục:

  • Tồn kho hiện tại: thể hiện thông tin số lượng hàng đang chờ nhập kho, số lượng có thể bán hoặc không thể bán của từng sản phẩm. 

  • Tồn kho thay đổi: thể hiện sự thay đổi của tồn kho tính đến thời điểm hiện tại thông qua tổng số lượng nhập hàng và xuất hàng. 

  • Tuổi thọ tồn kho: thể hiện trong thời gian lưu kho của từng sản phẩm theo các khoảng thời gian khác nhau (45, 60, 90 ngày v.v)

Ngoài ra người bán có thể theo dõi thông tin tại mục Báo cáo hạn sử dụng để biết được sản phẩm nào sắp hết hạn.


Hướng dẫn trả hàng từ kho

Người bán có thể thực hiện thao trả hàng từ kho tại dịch vụ SBS của Shopee

Bước 1: Đi đến trang Trả Hàng Từ Kho tại Dịch vụ bởi Shopee => Chọn Yêu cầu trả hàng mới

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin cơ bản về Trả hàng từ kho, Lý do trả hàng, Ngày tra hàng yêu cầu, Hình thức giao hàng, Thông tin liên hệ người bán, Số điện thoại người bán, Địa chỉ người bán của bạn và Ghi chú (nếu có). 

Bước 3: Chọn các sản phẩm tại Thêm phân loại hàng và chọn Kế tiếp

Bước 4: Nhập Số lượng trả hàng yêu cầu

Bước 5: Chọn Lưu nháp nếu cần chỉnh sửa thêm hoặc chọn Đăng tải để hoàn tất thao tác yêu cầu nhập hàng.

Người bán có thể theo dõi trạng thái của sản phẩm trà hàng từ kho tại các mục: Chờ xử lý, Đã duyệt, Đã hoàn tất, Đã hủy. Ngoài ra, có thể Xem chi tiết trạng thái từng sản phẩm hoặc Hủy yêu cầu trả hàng.

 

0901.731.871

x