Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình gói quyền lợi Freeship Max

Blogs

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình gói quyền lợi Freeship Max

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình gói quyền lợi Freeship Max

5/23/2022 4:19:45 PM

 

Chương Trình Gói Quyền Lợi Freeship Max được Lazada áp dụng với gói quyền lợi ưu đãi đặc biệt dành riêng cho Nhà Bán Hàng được Lazada lựa chọn. Bên cạnh đó Lazada sẽ cung cấp các voucher miễn phí vận chuyển trên mỗi đơn hàng cho khách hàng. Còn người bán sẽ thanh toán chi phí theo % cố định trên mỗi đơn hàng thành công. Vậy nhà bán đã nắm rõ điều khoản và điều kiện để tham được tham gia chương trình này như thế nào chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu bài viết ngay dưới đây nhé. 

 

 

1. Điều kiện tham gia chương trình gói quyền lợi Freeship Maz 

 
 • Cho mỗi đơn đặt hàng của Nhà Bán Hàng được thực hiện thành công, Nhà Bán Hàng sẽ thanh toán mức phí dịch vụ tham gia Chương Trình là 5% tính trên mỗi đơn vị sản phẩm thành công với mức phí dịch vụ tối đa là 18.000 Đồng/ mỗi đơn vị sản phẩm thành công (“Phí Dịch Vụ”). Mức Phí Dịch Vụ này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

 
 •  Nhà Bán Hàng đồng ý rằng Phí Dịch Vụ sẽ được Lazada thu bằng cách cấn trừ vào các khoản thanh toán đến hạn mà Lazada phải trả cho Nhà Bán Hàng theo Chu Kỳ Thanh Toán được quy định tại Thỏa Thuận Về Thương Mại Điện Tử mà Nhà Bán Hàng đã giao kết với Lazada trong giai đoạn đăng ký bán hàng. Phí Dịch Vụ sẽ được tính ngay tại thời điểm đơn hàng được giao thành công cho Khách Hàng và có thể được hoàn trả lại cho Nhà Bán Hàng nếu đơn hàng được hoàn trả phù hợp với chính sách của Lazada. Nhà Bán Hàng có thể kiểm tra chi tiết các giao dịch thành công và số Phí Dịch Vụ phải thanh toán trên Trung Tâm Nhà Bán Hàng. 

 
 • Lazada sẽ xuất hóa đơn điện tử Phí Dịch Vụ cho Nhà Bán Hàng đối với các giao dịch thành công phát sinh trong mỗi Chu Kỳ Thanh Toán thông qua email được gửi từ hệ thống của Lazada cho Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng theo đây xác nhận sẽ nhận hóa đơn thông qua email mà Nhà Bán Hàng đã đăng ký trên Trung Tâm Nhà Bán Hàng.Trong trường hợp có thay đổi địa chỉ email nhận hóa đơn, Nhà Bán Hàng sẽ phải thông báo ngay cho Lazada và việc thay đổi email nhận hóa đơn của Nhà Bán Hàng chỉ có hiệu lực khi Lazada đã nhận được thông báo thay đổi này từ Nhà Bán Hàng.

 

 •  Trong Thời Gian Chương Trình, nếu Nhà Bán Hàng có bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với bất kỳ thỏa thuận, quy chế, nội quy, chính sách nào của Sàn Lazada dẫn đến việc Nhà Bán Hàng bị phạt điểm vi phạm lên đến 6 điểm, Lazada có quyền chấm dứt không cho Nhà Bán Hàng tham gia Chương Trình. 

 

2. Điều khoản áp dụng cho chương trình gói quyền lợi Freeship Max 

 
 • Các từ và thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong bản Điều Khoản và Điều Kiện này, nếu không được định nghĩa khác đi sẽ có nghĩa như được quy định tại Thỏa Thuận Về Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử ký giữa các Bên.

 
 • Nhà Bán Hàng đồng ý rằng bằng cách xác nhận và hoàn tất đăng ký tham gia Chương Trình, Nhà Bán Hàng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ và thực hiện tất cả các quy định trong bảng Điều Khoản và Điều Kiện này. 

 
 • Nhà Bán Hàng có quyền lựa chọn hủy tham gia Chương Trình bằng cách gửi yêu cầu chấm dứt tham gia Chương Trình cho bộ phận PSC của hàng chính xác và phù hợp nhất. Học Viện Lazada. 

 

 • Nhà Bán Hàng chấm dứt tham gia Chương Trình sẽ có hiệu lực sau ba (03) ngày kể từ ngày Nhà Bán Hàng gửi yêu cầu chấm dứt. 

 
 • Vào bất kỳ lúc nào, Lazada bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các điều khoản và điều kiện được nêu trong bảng Điều Khoản và Điều Kiện này. Không ảnh hưởng bởi các thỏa thuận khác giữa Nhà Bán Hàng và Lazada, mọi thay đổi sẽ thông báo đến Nhà Bán Hàng hoặc được công bố trên Sàn Giao Dịch và Trung Tâm Nhà Bán Hàng và sẽ có hiệu lực sau năm (05) ngày kể từ ngày thông báo và/hoặc công bố.

 
 • Nhà Bán Hàng đồng ý rằng Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm trong việc truy cập, xem xét và phê duyệt tất cả các nội dung điều chỉnh đó.Việc Nhà Bán Hàng tiếp tục tham gia Chương Trình sau khi có các nội dung điều chỉnh đó có hiệu lực sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Nhà Bán Hàng về các nội dung được điều chỉnh và rằng các quy định được điều chỉnh đó sẽ có giá trị áp dụng đối với Nhà Bán Hàng.Trường hợp Nhà Bán Hàng không đồng ý với các nội dung được điều chỉnh, Nhà Bán Hàng có quyền chấm dứt tham gia Chương Trình bằng cách gửi thông báo chấm dứt tham gia Chương Trình và thanh toán các nghĩa vụ tài chính tồn đọng cho Lazada (nếu có). 

 
 •  Thời Hạn Chương Trình sẽ được tự động gia hạn với thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc Thời Hạn Chương Trình hoặc kết thúc thời hạn được gia hạn. Chương Trình có thể được Lazada chấm dứt bằng cách thông báo đến Nhà Bán Hàng qua email gửi đến cho Nhà Bán Hàng hoặc được công bố trên Sàn Giao Dịch và Trung Tâm Nhà Bán Hàng ít nhất 14 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt. 

 

Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên người bán sẽ nắm rõ điều khoản và điều kiện khi tham gia chương trình gói quyền lợi Freeship Max trên Lazada. Từ đó hanh chóng tham gia chương trình thành công và tăng độ thu hút cho sản phẩm gian hàng trên Lazada. 


0901.731.871

x