Hệ quả của việc xoá tài khoản bán hàng trên Lazada

Blogs

Hệ quả của việc xoá tài khoản bán hàng trên Lazada

Hệ quả của việc xoá tài khoản bán hàng trên Lazada

8/28/2023 4:50:55 PM

 

 

Nhà bán thắc mắc khi không muốn hoạt động bán hàng trên sàn Lazada thì xoá tài khoản có hệ quả gì không? Để giúp bạn giải đáp thắc mắc trên, hãy cùng mình tìm hiểu bài viết dưới đây nhé. 

 

 

1. Tài Khoản Nhà Bán Hàng và tất cả các Tài Khoản Người Dùng Được Ủy Quyền liên quan sẽ bị hủy kích hoạt, và bạn sẽ không đăng nhập vào tài khoản bán hàng được nữa. 

 

2. Bạn sẽ không còn có thể truy cập vào bất kỳ Dịch Vụ, Công Cụ hoặc thông tin nào được liên kết với Tài Khoản Nhà Bán Hàng đã bị xóa thông qua Trung Tâm Nhà Bán Hàng và/hoặc Sàn Giao Dịch. 

 

3. Tất cả cửa hàng thuộc sở hữu và/hoặc được điều hành bởi Tài Khoản Nhà Bán Hàng trên Sàn Giao Dịch, tất cả thông tin liên quan đến (các) Cửa Hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các đánh giá, xếp hạng, thông tin trao đổi và nhận xét liên quan đến (các) Cửa Hàng của bạn) và tất cả danh sách Sản Phẩm được gửi đến Sàn Giao Dịch theo Tài Khoản Nhà Bán Hàng sẽ tự động bị xóa khỏi hiển thị công khai trên Sàn Giao Dịch. 

 

4. Tất cả các mối quan hệ hợp đồng có liên quan giữa bạn và Lazada và/hoặc bên liên kết của Lazada liên quan đến Tài Khoản Nhà Bán Hàng và các Dịch Vụ và/hoặc Công Cụ được cung cấp theo đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa Thuận, và các điều khoản và điều kiện đối với các dịch vụ tài trợ của Lazada (LSS) (nếu có) sẽ bị chấm dứt hiệu lực. 

5. Trừ khi được Lazada chấp thuận (có thể bị thu hồi theo quyết định riêng của Lazada), bạn sẽ không thể sử dụng cùng một thông tin xác thực (chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email hoặc tên Cửa Hàng) để đăng ký một Tài Khoản Nhà Bán Hàng hoặc Cửa Hàng mới trên Sàn Giao Dịch. 

 

Bài viết trên là một số hệ quả khi shop xoá tài khoản bán hàng trên Lazada. Hy vọng bạn có thể nắm rõ và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định có nên xoá tài khoản kinh doanh trên sàn thương mại Lazada hay không. 

 

0901.731.871

x