Hướng dẫn kích hoạt đơn vị vận chuyển trên Shopee

Blogs

Hướng dẫn kích hoạt đơn vị vận chuyển trên Shopee

Hướng dẫn kích hoạt đơn vị vận chuyển trên Shopee

4/24/2019 3:25:14 PM
HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN TRÊN SHOPEE
  
Để kích hoạt đơn vị vận chuyển trên Shopee, bạn có thể thực hiện các thao tác trên trình duyệt web của Shopee hoặc trên Shopee App.
 
1.   Thao tác trên Shopee App

Bạn hãy vào Tôi > Bán hàng > Cài đặt vận chuyển Shop > Chọn đơn vị vận chuyển

BƯỚC 1: Vào trang Tôi > Chọn Bán hàng > Chọn Cài đặt vận chuyển Shop
 
BƯỚC 2: Kích hoạt đơn vị vận chuyển mà bạn muốn bằng cách tích chọn bên cạnh tên đơn vị vận chuyển và nhấn Lưu để hoàn thành. Trước khi kích hoạt, hãy đảm bảo bạn đã điền địa chỉ lấy hàng.

2.    Thao tác trên trang banhang.shopee.vn

Bạn hãy vào banhang.shopee.vn> Thiết lập ShopCài đặt vận chuyển Shop > Chọn đơn vị vận chuyển

BƯỚC 1: Vào trang banhang.shopee.vn > Chọn Thiết lập Shop> Chọn Cài đặt vận chuyển Shop
 

BƯỚC 2: Mở kích hoạt đơn vị vận chuyển mà bạn muốn bằng cách chọn ô  có màu xám bên cạnh tên đơn vị vận chuyển để chuyển sang màu xanh lá 

Nhấn "Đồng ý" để hoàn thành. Trước khi kích hoạt, hãy đảm bảo bạn đã điền địa chỉ lấy hàng.Lưu ý: 

- Do các ĐVVC có khu vực hỗ trợ vận chuyển khác nhau, Shopee khuyến khích bạn kích hoạt tất cả các ĐVVC đang có trên Shopee để hỗ trợ tối đa khách hàng của bạn và đạt được doanh thu tốt nhất.
- Đối với nhà bán hàng đã tạo sản phẩm, khi bạn mở kích hoạt một ĐVVC mới, thì hệ thống sẽ có thể không tự động cập nhật mở ĐVVC này cho các sản phẩm đang có trên Shop của bạn. Còn khi tắt kích hoạt một ĐVVC cho Shop, hệ thống sẽ tự động tắt ĐVVC này cho tất cả các sản phẩm của bạn. 
 
 
 
 

0901.731.871

x