Hướng dẫn Livestream bán hàng trên Shopee

Blogs

Hướng dẫn Livestream bán hàng trên Shopee

Hướng dẫn Livestream bán hàng trên Shopee

6/3/2019 3:30:12 PM
HƯỚNG DẪN LIVESTREAM BÁN HÀNG TRÊN SHOPEE
 
Để bán hàng hiệu quả hơn, Shopee đã cập nhật thêm tính năng livestream bán hàng ngay trên Shopee. Bạn đã biết cách thực hiện? dưới đây là các bước để bắt đầu livestream ngay trên tài khoản Shopee của bạn
Đồng thời, bạn cần đảm bảo shop của bạn đã được mở tính năng ShopeeLive để có thể tiến hành livestream bán hàng trên shopee.
 
Bước 1: Mở và chọn tính năng ShopeeLive trên ứng dụng Shopee mobile
Click “Tôi” -> “Shopee Live”


 
Bước 2: Thiết lập Livestream
  • Thêm ảnh bìa: Click để thêm ảnh bìa
  • Thêm tên Video trực tiếp: Nhập tên cho video livestream mà bạn muốn. Độ dài phải dưới 30 ký tự. Nên để tên bộ sưu tập sản phẩm hoặc tên của chương trình ưu đãi được nhắc đến trong livestream
  • Thêm mô tả: Nhập mô tả, giới thiệu cho video livestream này
  • Thêm sản phẩm liên quan: Click để chọn các sản phẩm muốn hiển thị trên video livestream.
 

 
Bước 3: Chọn sản phẩm muốn hiện trên video livestream.
Bạn có thể lựa chọn và sắp xếp thứ tự cho các sản phẩm này.
 

 
 
Sắp xếp các sản phẩm theo thứ tự bạn muốn:
 

 
Bước 4: Tiến hành lựa chọn góc quay và livestream