Hướng dẫn "xóa" một trong hoặc nhiều sản phẩm đã bán hết trên Lazada

Blogs

Hướng dẫn "xóa" một trong hoặc nhiều sản phẩm đã bán hết trên Lazada

Hướng dẫn "xóa" một trong hoặc nhiều sản phẩm đã bán hết trên Lazada

7/3/2019 4:54:48 PM
HƯỚNG DẪN “XÓA” MỘT HOẶC NHIỀU SẢN PHẨM ĐÃ BÁN HẾT TRÊN LAZADA
 
Bạn muốn xóa một hay nhiều sản phẩm đã hết hàng trên Lazada nhưng lại chưa biết cách? Dưới đây là 2 cách mà bạn có thể lựa chọn để xóa các sản phẩm bạn không muốn bán trên Lazada.
 
Cách 1: Người bán hàng thực hiện xóa từ SKU mong muốn
NBH đăng nhập Seller Center -> Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Hoạt động -> Xóa sản phẩm
 
User-added image
User-added image

 
Cách 2: NBH có thể xóa hàng loạt sản phẩm bằng cách tạo file excel theo hướng dẫn như sau:
 
Tạo cột “SellerSku” => điền những SellerSku cần xóa
Tạo Cột “Status” => điền deleted
Sau đó lưu file dưới định dạng ".xlsx"
 
User-added image
 
Bạn điền đầy đủ các thông tin tại 2 cột trên
Lưu ý: Phải dùng file exel mà bạn đã tải xuống  rồi tạo và tải lên seller center tại mục “Nhập dữ liệu”
 
User-added image

0901.731.871

x