Làm sao để được miễn phí vận chuyển Shopee?

Blogs

Làm sao để được miễn phí vận chuyển Shopee?

Làm sao để được miễn phí vận chuyển Shopee?

6/1/2019 10:50:14 AM
LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN SHOPEE?
 
Hiện nay, Shopee đã hạn chế trong việc miễn phí vận chuyển và đưa ra các chính sách miễn phí vận chuyển nhằm hỗ trợ người mua và người bán. Vậy làm sao để nhận được ưu đãi này và sử dụng như thế nào?
 
1.     Mỗi tháng, Shopee sẽ dành tặng mã miễn phí vận chuyển cho khách hàng. Mã được phát hành từ ngày đầu tiên của tháng và chỉ có giá trị trong tháng đó. 

2.     Người dùng được nhấn “Lấy mã” 1 lần/tháng và có thể lấy nhiều mã cùng lúc. 

3.     Đơn hàng được miễn phí phải là đơn hàng mua trên Shopee.vn hoặc ứng dụng Shopee. 

4.     Số lượt dùng mã giảm giá cũng có giới hạn với mỗi tài khoản:
  • 1 lần/ngày; 3 lần/tuần và 6 lần/ tháng (có thể thay đổi trong tương lai)
  • Nếu đã hết lượt dùng (như trên), bạn có thể lấy thêm mã vận chuyên nhưng không dùng được.
 
5.     Chính sách không áp dụng với đơn hàng Người bán tự vận chuyển hoặc các shop không đủ điều kiện áp dụng các chính sách này. 

6.     1 đơn hàng được sử dụng tối đa:  1 mã miễn phí vận chuyển và 1 mã giảm giá khác (không phải là mã miễn phí vận chuyển) 

7.     Nếu tất cả các sản phẩm trong lượt mua hàng đã sử dụng mã đều bị hủy đơn/yêu cầu trả hàng/hoàn tiền thì mã miễn phí vận chuyển sẽ được tự động cấp lại trong vòng 1 tiếng cho bạn (tính từ thời điểm đơn hàng được hủy thành công hoặc được hoàn tiền thành công) 

8.     Mã miễn phí vận chuyển không đổi được ra tiền hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức 

9.     Nếu có tranh chấp, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Shopee 

10.    Shopee có quyền thay đổi các chính sách của mã miễn phí vận chuyển mà không cần báo trước. 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x