Nếu muốn thay đổi tài khoản Admin chat trên Lazada nhà bán cần làm gì?

Blogs

Nếu muốn thay đổi tài khoản Admin chat trên Lazada nhà bán cần làm gì?

Nếu muốn thay đổi tài khoản Admin chat trên Lazada nhà bán cần làm gì?

8/22/2022 4:44:33 PM


 

Tài khoản Admin chat có thể xem tất cả tin nhắn chat nhưng không được phản hồi nếu không nằm trong danh sách tài khoản phân quyền chat. Trường hợp bạn muốn thay đổi tài khoản Admin chat trên Lazada, nhà bán đã biết thao tác như thế nào chưa? Nếu chưa bài viết dưới đây sẽ bật mí ngay cho bạn nhé. 

 

 

Cách thay đổi tài khoản Admin chat trên Lazada 
 

Bước 1: Đầu tiên đăng nhập vào Seller Center với tài khoản Admin chat cũ trên ứng dụng điện thoại. 
 

Bước 2: Truy cập Tài khoản > Cài đặt tài khoản > Thay đổi email. 

  

 Bước 3: Nhập địa chỉ email của tài khoản Admin chat mới.

 

 

Bước 4: Kiểm tra email và nhấp vào đường link để xác thực. 

 

 Bước 5: Sau khi xác thực, đăng nhập bằng email mới với cùng mật khẩu đăng nhập của tài khoản Admin chat cũ.

 

 Bước 6: Tài khoản Admin chat mới đã được cập nhật thành công và không bị mất quyền truy cập CEM hoặc mất lịch sử chat. 

 

LƯU Ý
 

 Nhà bán hàng nên tránh tình trạng mất quyền truy cập/mật khẩu vào tài khoản Admin chat vì việc thay đổi nhân viên/nhân sự. 

 

Hy vọng với bài viết được chia sẻ ở bạn sẽ cập nhật tài khoản Admin chat nhanh chóng. Ngoài ra còn giúp nhà bán không bị mất lịch sử chat hoặc mất quyền truy cập CEM (nếu có). 


0901.731.871

x