Những nguyên nhân khóa hoặc xóa sản phẩm liên quan tới thông tin rác hoặc spam từ khóa

Blogs

Những nguyên nhân khóa hoặc xóa sản phẩm liên quan tới thông tin rác hoặc spam từ khóa

Những nguyên nhân khóa hoặc xóa sản phẩm liên quan tới thông tin rác hoặc spam từ khóa

6/3/2019 12:14:24 PM
 
NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHÓA HOẶC XÓA SẢN PHẨM LIÊN QUAN TỚI THÔNG TIN RÁC HOẶC SPAM TỪ KHÓA
 
Bên cạnh nguyên nhân do hình ảnh, cũng có các nguyên nhân liên quan tới thông tin rác hoặc spam từ khóa khiến sản phẩm của bạn bị xóa hoặc bị khóa khỏi shopee. Bạn có thể theo dõi chi tiết ở phía dưới.
 
1.      Sản phẩm bị khóa
Lý do cụ thể Giải thích
Sai thương hiệu Người bán cần chọn thương hiệu phù hợp với sản phẩm hoặc chọn “No brand” nếu không có thương hiệu
Chênh lệch giá giữa các phân loại hàng quá 5 lần Người bán cần điều chỉnh lại chênh lệch về giá giữa các phân loại hàng
Sản phẩm có mức giá chưa phù hợp Sản phẩm có mức giá thấp hơn nhiều lần so với thị trường, hoặc giá dưới 1.000 VNĐ. Người bán cần kiểm tra các sản phẩm có giá dưới 1.000VNĐ và điều chỉnh nếu có sai sót
Sai hashtag Người bán cần xóa các hashtag không liên quan đến sản phẩm
Tên sản phẩm chưa các thương hiệu không liên quan Người bán cần xóa các thương hiệu không liên quan khỏi tên sản phẩm
Ngôn ngữ thô tục, không phù hợp Người bán cần kiểm tra và loại bỏ các câu, từ thô tục, phản cảm ở tất cả các mục: hình ảnh, tên, mô tả, phân loại hàng…
 
 
2.     Sản phẩm bị xóa 
 
Lý do cụ thể Giải thích
Một sản phẩm được đăng lên nhiều tài khoản Người bán cần tuân thủ quy định về thông tin rác tại đây
Một sản phẩm được đăng nhiều lần
Sai thương hiệu Sản phẩm sẽ bị xóa nếu đã từng tạm khóa trước đó nhưng người bán không có sự chỉnh sửa phù hợp
Chênh lệch giá giữa các phân loại hàng quá 5 lần
Sản phẩm có mức giá chưa phù hợp
Sai hashtag
Tên sản phẩm chưa các thương hiệu không liên quan
Ngôn ngữ thô tục, không phù hợp
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x