Tại sao phí vận chuyển thực tế cao hơn phí vận chuyển hiển thị trên Kênh Người Bán?

Blogs

Tại sao phí vận chuyển thực tế cao hơn phí vận chuyển hiển thị trên Kênh Người Bán?

Tại sao phí vận chuyển thực tế cao hơn phí vận chuyển hiển thị trên Kênh Người Bán?

1/11/2022 5:04:42 PM

Sau khi bạn đã thiết lập xong các thông số đóng gói cho sản phẩm trên Kênh người bán Shopee thì phí vận chuyển sẽ được hiển thị cho bạn nhưng trên thực tế bạn lại thấy chi phí này bất ngờ tăng cao hơn. Tại sao lại như vậy? 


1. Tại sao phí vận chuyển thực tế cao hơn phí vận chuyển hiển thị trên Kênh Người Bán?

Phí vận chuyển thực tế có thể sẽ cao hơn dự kiến bởi nó có sự chênh lệch giữa cân nặng/kích thước thực tế của đơn hàng so với thông số đóng gói đã thiết lập cho sản phẩm trên Kênh Người Bán. 

Trong trường hợp này người bán sẽ chịu trách nhiệm chi trả phần chênh lệch giữa chi phí vận chuyển thực tế và chi phí vận chuyển được tính toán dựa trên thông số đóng gói đã thiết lập.


2. Cách tính phí vận chuyển thực tế

Bởi đơn hàng có khối lượng nhập thấp hơn thực tế, ĐVVC sẽ có quyền từ chối vận chuyển đơn hàng hoặc như trường hợp trên là người bán sẽ phải trả phần phí vận chuyển phát sinh thêm (phí vận chuyển thực tế), phí này sẽ được tính dựa trên cân nặng và kích thước của sản phẩm sau khi đã được đóng gói.

Chính vì thế để hạn chế việc bị hủy đơn cũng như trả thêm phí thì người bán cần phải xác định đúng và đầy đủ cân nặng sau đóng gói và kích thước 3 chiều của bưu kiện.

Sau khi nhập chính xác thì  hệ thống sẽ tính khối lượng quy đổi chính xác cho bạn theo từng ĐVVC.


Trên đây, bài viết đã giải thích cho bạn tại sao phí vận chuyển thực tế lại cao hơn phí vận chuyển hiển thị trên kênh người bán Shopee. 

 

0901.731.871

x