Thủ thuật giúp bạn tìm loại sản phẩm bán chạy nhất trên Shopee

Blogs

Thủ thuật giúp bạn tìm loại sản phẩm bán chạy nhất trên Shopee

Thủ thuật giúp bạn tìm loại sản phẩm bán chạy nhất trên Shopee

12/29/2021 5:09:39 PM

Nếu như công cụ lọc của Shopee, chỉ cho bạn biết chung chung các sản phẩm hay shop nào đang bán chạy nhất mà thôi còn nếu trong trường hợp bạn muốn biết cụ thể hơn về phân loại hàng nào trong cùng một sản phẩm được bán chạy nhất thì bạn hãy sử dụng thủ thuật mà bài viết sẽ chia sẻ dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé. 


1. Tìm loại sản phẩm bán chạy nhất trên Shopee để làm gì?

- Đối với người bán: Việc tìm được cụ thể phân loại hàng nào của sản phẩm đang bán chạy nhất sẽ giúp bạn nghiên cứu được nhu cầu, thị hiếu của người mua về sản phẩm này để xem mẫu mã nào, màu sắc nào, kích cỡ nào đang được ưa chuộng trên Shopee nhằm kinh doanh hiệu quả hơn.

- Đối với người mua: Khi một sản phẩm có quá nhiều phân loại và bạn không biết lựa chọn mua loại nào và không có một thông tin nào để tham khảo. Nên việc tìm loại sản phẩm bán chạy sẽ giúp bạn lựa chọn được một loại sản phẩm thật phù hợp.


2. Cách tìm loại sản phẩm bán chạy trên Shopee

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Shopee và mở sản phẩm có nhiều phân loại mà bạn muốn mua lên.

Bước 2: Tại trang sản phẩm này, bạn cần vào mục Console bằng cách thực hiện một trong số những cách sau:

  • Cách 1: Bấm phím F12

  • Cách 2: Bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl + Shift + I

  • Cách 3: Click chuột phải → chọn Kiểm tra

Lúc này một giao diện mới sẽ xuất hiện, bạn chỉ cần tìm đến và chọn mục Console là được.


Bước 3: Sau khi mở thành công mục Console của trang sản phẩm bạn hãy copy đoạn code bên dưới và dán vào dòng cuối cùng của mục Console. Mã code của công cụ:

javascript:var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.createTemplateTagFirstArg=function(a){return a.raw=a};$jscomp.createTemplateTagFirstArgWithRaw=function(a,d){a.raw=d;return a};$jscomp.arrayIteratorImpl=function(a){var d=0;return function(){return d<a.length?{done:!1,value:a[d++]}:{done:!0}}};$jscomp.arrayIterator=function(a){return{next:$jscomp.arrayIteratorImpl(a)}};$jscomp.makeIterator=function(a){var d="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator&&a[Symbol.iterator];return d?d.call(a):$jscomp.arrayIterator(a)};

(function(){function a(b){b.forEach(function(c){c.product_items&&c.product_items.forEach(function(e){f[e.model_name]?f[e.model_name]++:f[e.model_name]=1})})}function d(){var b=Object.fromEntries(Object.entries(f).sort(function(c,e){var g=$jscomp.makeIterator(c);g.next();g=g.next().value;var m=$jscomp.makeIterator(e);m.next();return m.next().value-g}));console.info("\u0110\u00e3 ho\u00e0n t\u1ea5t. K\u1ebft qu\u1ea3:");console.table(b)}function n(){var b="https://shopee.vn/api/v2/item/get_ratings?filter=0&flag=1&itemid="+

k+"&limit=50&offset="+p+"&shopid="+l+"&type=0";console.log("\u0110ang qu\u00e9t trang "+h+"...");fetch(b,{headers:{"x-api-source":"pc","x-requested-with":"XMLHttpRequest","x-shopee-language":"vi"},method:"GET",mode:"cors",credentials:"include"}).then(function(c){return c.json()}).then(function(c){c.error||!c.data||0===c.data.ratings.length?1<h&&d():(a(c.data.ratings),50>h?(p+=50,h++,n()):d())})}var f={},p=0,h=1,l=null,k=null;console.info;

(function(){var b=new URL(window.top.location.href);if(!b.hostname.includes("shopee.vn"))throw Error("\u0110o\u1ea1n m\u00e3 n\u00e0y ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng tr\u00ean web Shopee.vn");if(b=/.+-i\.([0-9]+).([0-9]+)/.exec(b.pathname))l=b[1],k=b[2];else throw Error("Trang b\u1ea1n \u0111ang xem kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 m\u1ed9t trang s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a Shopee.");})();console.info("B\u1eaft \u0111\u1ea7u ph\u00e2n t\u00edch v\u1edbi Shop ID "+l+" v\u00e0 m\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m "+

k+"...");n()})();


Bước 4: Bấm Enter và chờ kết quả trả về. Sau khi có kết quả bạn sẽ biết được loại sản phẩm nào đang được bán chạy nhất bằng cách nhìn vào 2 cột kết quả như sau:

- Cột index: Là các tùy chọn có sẵn của sản phẩm Shopee mà bạn đang tìm hiểu.

- Cột Value: Là chỉ số quan tâm của người mua đối với từng tùy chọn. Chỉ số này được tính toán dựa theo số lượng đánh giá mà người mua trước để lại cho từng tùy chọn của sản phẩm. Chỉ số Value càng cao thì mức độ quan tâm của người mua càng lớn.


Trên đây là toàn bộ các bước giúp bạn tìm được loại sản phẩm bán chạy và được yêu thích nhất trên Shopee. 


0901.731.871

x