Tìm hiểu về chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của Shopee

Blogs

Tìm hiểu về chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của Shopee

Tìm hiểu về chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của Shopee

8/18/2021 5:26:09 PM

Nhận biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, Shopee đã thực sự nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam. Chính vì thế bài viết dưới đây sẽ tóm tắt sơ lược cho bạn về chính sách bảo mật của sàn TMĐT để bạn có thể hiểu được cách thức thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Shopee như thế nào. Hãy cùng theo dõi nhé.


1. Khi nào Shopee thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Shopee sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn khi: 

- Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Shopee hoặc mở một tài khoản. 

- Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Shopee, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.

- Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với Shopee , hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của sàn,

- Khi bạn tương tác với Shopee, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

- Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Shopee qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của sàn. 

- Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Shopee

- Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Shopee

- Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi;

- Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Shopee vì bất kỳ lý do gì.


2. Shopee thu thập những thông tin gì?

Shopee thu thập các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tên

 • Địa chỉ nhà riêng 

 • Địa chỉ email

 • Số điện thoại

 • Thông tin thanh toán

……….

Shopee thu thập thông tin có liên quan đến việc sử dụng trình duyệt, ứng dụng, và các thiết bị mà bạn dùng để truy cập các dịch vụ của Shopee, cũng như các thông tin về cách thức bạn sử dụng và tương tác với sàn hoặc các dịch vụ.


3. Shopee sử dụng các dữ liệu cá nhân được cung cấp như thế nào?

Shopee có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Để liên hệ với bạn

 • Để quản lý tài khoản Shopee của bạn

 • Để xử lý giao dịch cho bạn

 • Để nâng cấp sàn giao dịch và cải thiện các dịch vụ 

 • Để cá nhân hóa quá trình bạn sử dụng các dịch vụ 

 • Thông báo cho bạn các cập nhật có liên quan

 • Trả lời cho các câu hỏi của bạn

 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào

Shopee chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật, để quản lý các hệ thống và tài chính, để điều tra, cũng như thực thi các quyền hiến định.


4. Shopee bảo vệ và lưu trữ thông tin các nhân của người dùng như thế nào?

Shopee thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của họ. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của sàn. 


5. Ai có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn?

Shopee hạn chế việc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên theo từng thời điểm, bắt buộc sàn cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhất định theo nhu cầu công việc hoặc mục đích pháp lý. Và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Bên thứ ba này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của shopee 

 • Nhà cung cấp dịch vụ thứ ba mà Shopee thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh 

 • Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Shopee

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền


6. Các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân

Nếu bạn đã chia sẻ thông tin cá nhân với Shopee, bạn có quyền:

 • Hỏi các thông tin chúng tôi đã có về bạn

 • Đề xuất các thay đổi hoặc cập nhật trong Chính Sách Bảo Mật

 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Nếu bạn không muốn tiếp tục cho phép thu thập dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể rút lại sự đồng ý bằng cách thông báo bằng email đến Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Shopee. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể làm gián đoạn việc sử dụng các dịch vụ của Shopee.

 

0901.731.871

x