Ví Shopee là gì?

Blogs

Ví Shopee là gì?

Ví Shopee là gì?

4/8/2019 3:46:29 PM
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ tới các bạn những thông tin liên quan đến ví Shopee và sử dụng như thế nào cho hiệu quả.

1. Ví Shopee là gì?

Ví Shopee là nơi lưu trữ toàn bộ số tiền từ giao dịch hoàn tiền của các đơn hàng phát sinh khiếu nại và doanh thu từ hoạt động kinh doanh của bạn. Toàn bộ số tiền này trừ đi số tiền bạn đã rút ra là số dư hiện có của bạn trong ví Shopee.
vi-shopee-la-gi

2. Tại sao nên sử dụng Ví Shopee

- Đối soát đơn giản nhờ ví Shopee. Ứng dụng sẽ cập nhật dòng tiền ra vào ví một cách tự động. Vì vậy bạn có thể dễ dàng theo dõi số tiền được thêm vào tài khoản ngân hàng của bạn từ ví Shopee
- Tìm kiếm dễ dàng hơn với ví Shopee. Ví Shopee cho phép bạn lọc những giao dịch mua bán theo thời gian. Vì vậy bạn có thể xuất dữ liệu một cách dễ dàng.
- Kiểm soát dòng tiền tốt hơn. Bạn có thể linh động rút tiền theo khoảng thời gian và khoản tiền mà bạn muốn từ ví Shopee
- Tăng tính bảo mật. Tất cả những yêu cầu rút tiền từ ví Shopee đều được hệ thống yêu cầu nhập số bảo mật (6 số). Điều này sẽ giúp tăng cường thêm 1 lớp bảo mật cho người bán khi chia sẻ tài khoản với người khác.
vi-shopee-la-gi

3. Cách truy cập ví Shopee

vi-shopee-la-gi
- 1: quản lý số dư. Đây là tất cả doanh thu từ việc bán hàng và các giao dịch hoàn tiền sẽ được ghi nhận trực tiếp vào ví. Ví Shopee sẽ thể hiện toàn bộ số tiền hiện có của bạn.
- 2: Tạo yêu cầu rút tiền. yêu cầu ruets teiefn từ ví vào tài khoản ngân hàng
- 3: Thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là mục thể hiện chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng
- 4: Giao dịch thể hiện chi tiết toàn bộ các giao dịch được hoàn tiền, doanh thu bán hàng và yêu cầu rút tiền
- 5 Giao dịch gần đây thể hiện toàn bộ các giao dịch được hoàn tiền, doanh thu bán hàng và yêu cầu rút tiền gần đây của bạnVì vậy bạn nên sử dụng ví Shopee mỗi ngày để kiểm soát doanh thu bán hàng của bạn nhé.

0901.731.871

x