Những nguyên nhân khóa hoặc xóa sản phẩm liên quan tới hình ảnh

Blogs

Những nguyên nhân khóa hoặc xóa sản phẩm liên quan tới hình ảnh

Những nguyên nhân khóa hoặc xóa sản phẩm liên quan tới hình ảnh

6/3/2019 11:29:43 AM
NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHÓA HOẶC XÓA SẢN PHẨM LIÊN QUAN TỚI HÌNH ẢNH
 
Trong quá trình bán hàng, có rất nhiều những nguyên nhân liên quan tới hình ảnh khiến sản phẩm của bạn bị khóa hay bị xóa trực tiếp trên Shopee. Dưới đây là một trong các nguyên nhân cụ thể bạn có thể tham khảo.
 
1.     Sản phẩm bị khóa 
 
Lý do cụ thể Giải thích
Chưa có hình ảnh sản phẩm Bạn cần bổ sung hình ảnh sản phẩm. Sản phẩm hiện đang không có hình, hoặc hình không thể hiện đúng được sản phẩm bạn đang bán
Hình ảnh phản cảm Bạn cần xóa các hình ảnh người mẫu tạo hình phản cảm, mang nội dung khiêu dâm
Hình ảnh sản phẩm chưa rõ ràng Hình ảnh sản phẩm đang quá nhỏ hoặc không nhìn thấy toàn bộ sản phẩm. Bạn có thể thay thế bằng các hình ảnh rõ nét hơn với kích thước 500x500 pixels
Hình ảnh vi phạm bản quyền Hình ảnh được sao chép từ shop khác, hãy thay đổi hình ảnh khác
Tên sản phẩm (name) không phù hợp với hình ảnh sản phẩm Sản phẩm có tên khác với sản phẩm trong ảnh. Bạn cần sửa lại tên phù hợp với hình ảnh của sản phẩm
 
 
2.     Sản phẩm bị xóa 
 
Lý do cụ thể Giải thích
Chưa có hình ảnh sản phẩm Sản phẩm sẽ bị xóa nếu từng bị tạm khóa trước đó nhưng người bán chưa chỉnh sửa lại cho phù hợp
Hình ảnh phản cảm
Hình ảnh sản phẩm chưa rõ ràng
Hình ảnh vi phạm bản quyền
Tên sản phẩm (name) không phù hợp với hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm thật khác với hình đăng bán Sản phẩm bị người mua yêu cầu trả hàng do sản phẩm không đúng với thông tin trên Shopee
 
 
 

0901.731.871

x