-đăng-tải-hình-ảnh-sản-phẩm-chuẩn-shopee

Một số lưu ý trước khi đăng tải hình ảnh sản phẩm lên gian hàng Shopee

Hình ảnh sản phẩm là yếu tố đầu tiên khách hàng chú ý đến khi mua hàng online. Tuy nhiên khi đăng tải hình ảnh sản phẩm chuẩn lên gian hàng Shopee người bán cần nắm rõ một số lưu ý sau đây.

0901.731.871

x