Biên nhận

Cần lưu giữ chứng từ gì sau khi đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại Shop?

Sau khi đơn vị vận chuyển đã hoàn tất việc lấy hàng thì lúc này shop cần phải lưu giữ lại những chứng từ cần thiết để để làm bằng chứng về việc đã lấy hàng nhằm tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có về sau. Vậy chứng từ đó là gì?

0901.731.871

x