Cập nhật địa chỉ giao nhận hàng Lazada

Tìm hiểu tính năng tự động cập nhật địa chỉ giao hàng trên Lazada

Để đơn hàng của bạn được giao nhanh chóng và chính xác hơn, Lazada phát triển thêm một tính năng mới: cho phép đơn vị vận chuyển chủ động cập nhật lại địa chỉ giao hàng (trong Sổ địa chỉ của bạn) nếu nhận thấy địa chỉ giao hàng thực tế chính xác hơn địa chỉ hiện tại bạn đang cập nhật trên hệ thống.

0901.731.871

x