Đăng sản phẩm

Hướng dẫn đăng hàng loạt sản phẩm lên Shopee

Tính năng "Đăng sản phẩm" giúp bạn đăng hàng loạt các sản phẩm lên tài khoản Shopee của bạn. Bạn có thể copy sản phẩm từ shop khác về đăng hoặc copy sản phẩm theo từ khóa. link chuyên mục. Khi đã lấy được sản phẩm về, bạn cũng có thể chỉnh sửa các thông tin của sản phẩm, giúp hạn chế tình trạng bị trùng lặp nội dung khi đăng.