Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ

Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng đã mua hàng trên Shopee

Chăm sóc khách hàng đang dần trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của các cá nhân doanh nghiệp, nhất là tại môi trường cạnh tranh như Shopee. Bạn có thể gửi tin nhắn để chăm sóc khách hàng cũ đã mua hay gửi tin nhắn cho shop.