liên-kết-mạng-xã-hội-trên-shopee

Cách liên kết mạng xã hội với hệ thống tiếp thị liên kết người bán Shopee

Liên kết mạng xã hội là một trong những cách giúp nhà bán tiếp thị liên kết sản phẩm hiệu quả. Ngoài ra cũng là yêu cầu tiên quyết cho Người bán làm TTLK là có sử dụng ít nhất một trang mạng xã hội để có cơ hội tham gia nhiều gói ưu đãi từ chương trình.

0901.731.871

x