Quy định điểm hoạt động

Điểm hoạt động là gì? Điểm hoạt động có tác dụng gì trên Sendo?

Bạn đã nắm được quy chế hoạt động và tiêu chí dùng để đánh giá hiệu quả hoat động khi bán hàng trên Sendo? Vậy hãy cùng nghiên cứu bài chia sẻ dưới đây để hoạt động hiệu quả hơn.