Shopee yêu thích

Cách để trở thành Shop yêu thích trên Shopee

Có thể thấy, ShopeePlus dành rất nhiều các ưu đãi cho cả người bán và người mua; một trong số đó là danh hiệu Shop yêu thích.Shop yêu thích là danh hiệu danh cho những người bán hàng đã có bán hàng hiệu quả, tích cực phản hồi khách hàng và có lượng Đánh giá Shop, Tỉ lệ phản hồi khách hàng cao.