Tắt xác thực tài khoản Shopee

Các câu hỏi về việc tắt xác thực tài khoản Shopee khi đăng nhập bằng thiết bị mới

Nhằm hạn chế các sự cố chiếm đoạt tài khoản đáng tiếc, việc TẮT xác thực OTP sẽ chỉ áp dụng với phương pháp xác thực qua tin nhắn SMS. Người bán đăng nhập Kênh Người Bán trên THIẾT BỊ MỚI vẫn sẽ cần xác thực qua các phương thức khác như email hoặc QR code. Để giúp người bán hiểu hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các câu hỏi liên quan đến việc tắt xác thực tài khoản Shopee khi đăng nhập bằng thiết bị mới nhé.

0901.731.871

x