Tính năng tóm tắt thông báo Shopee

Tìm hiểu tính năng tóm tắt thông báo trên Shopee

Tóm tắt thông báo là một tính năng giúp gộp những thông báo về Cập nhật đơn hàng hay Đánh giá thành nhóm riêng biệt mỗi giờ. Người bán dễ dàng truy cập vào tất cả thông báo mới nhất về đơn hàng hay đánh giá đơn hàng từ Người mua bằng thao tác chọn một nhóm. Vậy Shop đã biết bật tính năng này như thế nào chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu bài viết ngay dưới đây nhé.

0901.731.871

x