Tỷ lệ phần trăm phí cố định

Tìm hiểu tỷ lệ phần trăm cố định của một số ngành hàng cụ thể trên Shopee

Phí cố định là khoản phí mà tất cả nhà bán hàng trên Shopee đều phải đóng. Mức thu phí được tính theo phần trăm giá bán sản phẩm khi đơn hàng được giao thành công đến người mua, tức là đơn đã chuyển sang trạng thái đã giao hoặc đơn có yêu cầu trả hàng, hoàn tiền được người bán hoặc Shopee chấp nhận (nhưng không do nguyên nhân Chưa nhận được hàng). Tuy nhiên để tính được mức phí cố định cho các gian hàng, bạn cần nắm rõ tỷ lệ phần trăm cố định của các ngành hàng. Vậy Tỷ lệ phần trăm cố định của một số ngành hàng cụ thể trên Shopee như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn nhé.

0901.731.871

x