Tính năng mua kèm deal sốc trên Shopee

Blogs

Tính năng mua kèm deal sốc trên Shopee

Tính năng mua kèm deal sốc trên Shopee

8/13/2020 8:38:44 AM
Shopee có rất nhiều chương trình dành cho người bán, một trong những chương trình đó là mua kèm deal sốc giúp thu hút khách hàng tốt hơn. Vậy tham gia và thực hiện như thế nào, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chương trình này.

1. Lợi ích của công cụ mua kèm deal sốc

Lợi ích của công cụ Mua kèm deal sốc đó là người mua sẽ bị hấp dẫn khi nhìn thấy nhãn “Mua kèm deal sốc” hoặc “Mua để nhận quà” được gắn trên các sản phẩm. Qua đó giúp Shop tăng lượt nhấp chuột vào sản phẩm, bán được nhiều sản phẩm trên mỗi đơn hàng và tăng doanh thu cho shop.
Mua kèm deal sốc là một công cụ Marketing trên Kênh Người Bán với 2 chương trình: Giảm giá khi mua kèm và Mua để nhận quà.
Phần dưới đây sẽ có các bước cơ bản hướng dẫn bạn tạo deal sốc này giúp thu hút khách hàng nhé.

2. Các bước thực hiện tạo mua kem deal sốc

Bước 1: Đăng nhập Kênh Người Bán
Bước 2: Chọn “Mua kèm deal sốc” trong danh mụcKênh Marketing
Bước 3: Chọn “Tạo ngay deal sốc” để tạo deal mới

Nhập chi tiết các thông tin cho deal cần tạo
Bước 1: Chọn loại deal sốc:
Giảm giá khi mua kèm
Mua để nhận quà
Bước 2: Đặt tên Deal Sốc
Bước 3: Chọn Thời gian bắt đầu/ kết thúc:Chọn khung thời gian chạy chương trình.
Lưu ý: Một khi đã tạo, sẽ không thay đổi được thời gian bắt đầu.
Tiếp theo, Người bán cần thiết lập quy định khuyến mãi.
1. Giảm giá khi mua kèm:
a) Giới hạn sản phẩm mua kèm:
Số sản phẩm mua kèm tối đa mà Người mua có thể mua cùng với 1 sản phẩm chính/1 đơn hàng. Tuy nhiên, mỗi loại sản phẩm mua kèm chỉ mua được 1 lần.
2. Mua để nhận quà 
a) Điều kiện nhận quà:
Đặt giá trị đơn hàng tối thiểu để nhận quà tặng miễn phí. (Số lượng quà tặng tối đa: 50)
 
 
Chọn “Lưu & tiếp tục” để tiếp tục.
Chọn sản phẩm chính cho deal sốc
Chọn “Thêm sản phẩm” để thêm các sản phẩm chính. Shop có thể chọn lên đến 100 sản phẩm chính.
Giảm giá khi mua kèm: Một khi mua 1 sản phẩm chính trong số đó, Người mua có thể mua thêm các sản phẩm mua kèm với giá khuyến mãi.
Mua để nhận quà: Một khi Người mua đạt giá trị đơn hàng tối thiểu Người bán đề ra (không bất kể là bao nhiêu sản phẩm), Người mua sẽ nhận được quà miễn phí.
  
Đánh dấu để chọn từng sản phẩm đang hiển thị hoặc lọc theo tên sản phẩm/ mã sản phẩm, ngành hàng/danh mục.
Chọn ô Xem sản phẩm có sẵn để lọc ra những sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình.
Chọn “Xác nhận” để lưu lại các sản phẩm chính đã chọn
 
 
Kích hoạt các sản phẩm chính
 Những sản phẩm chính mới được thêm sẽ hiển thị nhưng chưa được kích hoạt. Để kích hoạt các sản phẩm chính:
 Gạt nút xanh cho từng sản phẩm hoặc dùng “Thiết lập hàng loạt” để kích hoạt tất cả sản phẩm một lúc bằng cách đánh dấu tất cả sản phẩm rồi chọn “Bật”.
Bấm “Hoàn thành” để lưu lại. Lưu ý phải bật sản phẩm chính mới có thể tạo được sản phẩm mua kèm hay sản phẩm quà tặng.
 
Tất cả sản phẩm chính phải thỏa mãn 2 điều kiện:
Tất cả sản phẩm chính phải có chung ít nhất 1 đơn vị vận chuyển với sản phẩm chính đầu tiên trong danh sách.
Sản phẩm được chọn không được tham gia vào một chương trình khuyến mãi khác, diễn ra cùng lúc với chương trình Mua kèm deal sốc này.
Rê chuột vào dòng vận chuyển để xem tất cả đơn vị vận chuyển của sản phẩm.
Nếu sản phẩm không thể kích hoạt, rê chuột vào biểu tượng “i” để xem lý do.
 
 
Chọn sản phẩm mua kèm
 Sau khi thiết lập các sản phẩm chính:
 Chọn Thêm sản phẩm (Giảm giá khi mua kèm)
hoặc Thêm quà tặng (Mua để nhận quà)
Giao diện chọn sản phẩm phụ sẽ giống với bước chọn sản phẩm chính.
 Giảm giá khi mua kèm: Một khi mua 1 sản phẩm chính trong số đó, Người mua có thể mua thêm các sản phẩm mua kèm với giá khuyến mãi.
 Mua để nhận quà: Một khi Người mua đạt giá trị đơn hàng tối thiểu Người bán đề ra (không bất kể là bao nhiêu sản phẩm), Người mua sẽ nhận được quà miễn phí.
 
 
 Kích hoạt sản phẩm mua kèm/ quà tặng
 1. Điền chi tiết:
 Giá mua kèm, hoặc
% khuyến mãi
Sản phẩm quà tặng là miễn phí nên không cần điền thông tin này.
2. Kích hoạt sản phẩm mua kèm/quà tặng.
 Có thể dùng “Thiết lập hàng loạt” để kích hoạt tất cả sản phẩm một lúc bằng cách đánh dấu tất cả sản phẩm rồi chọn “Bật”.
   
Lưu ý:Tất cả các sản phẩm mua kèm/ quà tặng phải có ít nhất một kênh vận chuyển giống với sản phẩm chính đầu tiên Người bán kích hoạt.
  Sắp xếp thứ tự sản phẩm mua kèm
 Với sản phẩm mua kèm (Giảm giá khi mua kèm), Shop có thể chọn 2 sản phẩm mua kèm cùng hiển thị trên trang sản phẩm chính. Điều này giúp thu hút sự chú ý của Người mua.
Chọn “Hoàn thành” để lưu lại 2 sản phẩm đã chọn.
 
 
Hoàn tất tạo deal mới
 Khi đã tạo thành công, Người bán có thể xem chi tiết về chương trình tại trang Mua kèm deal sốc.
Chọn thanh “Đang diễn ra”, “Sắp diễn ra” hoặc “Đã kết thúc” để xem các deal tương ứng.
 
 Chỉnh sửa deal đã tạo
 
Người bán có thể sửa các deal “Đang diễn ra” hoặc “Sắp diễn ra” bằng cách chọn nút “Hoạt động” >> “Thay đổi”
Đối với những deal “Đã kết thúc” hoặc gắn nhãn màu cam “Shopee tạo” sẽ không thể chỉnh sửa.
 
  
Kết thúc deal đang chạy
 
Người bán có thể kết thúc chạy các deal Đang diễn ra hoặc Sắp diễn ra bằng cách chọn “Hoạt động” >> “Kết thúc”
 
 Đối với những deal “Đã kết thúc” hoặc gắn nhãn màu cam “Shopee tạo” sẽ không thể chỉnh kết thúc
Toàn bộ các bước tạo mua deal giá sốc giúp bạn có chiến lược kinh doanh hiệu quả trên Shopee nhé.

0901.731.871

x