Tổng hợp các câu hỏi có liên quan đến cập nhật tài khoản Shopee

Blogs

Tổng hợp các câu hỏi có liên quan đến cập nhật tài khoản Shopee

Tổng hợp các câu hỏi có liên quan đến cập nhật tài khoản Shopee

10/13/2021 4:55:32 PM

 

Khi thiết lập tài khoản Shopee để mua sắm hay bán hàng online, chắc hẳn bạn sẽ gặp những thắc mắc khi muốn thay đổi hay cập nhật tài khoản. Chính vì vậy bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các câu hỏi liên quan đến cập nhật tài khoản Shopee nhé. 

 


1. Cách thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Shopee như thế nào? 


Bước 1: Đầu tiên vào mục Tôi > Thiết lập tài khoản
 

Bước 2: Tiếp tục chọn Hồ sơ của tôi > Thay đổi mật khẩu
 


Bước 3: Nhập mật khẩu hiện tại > Tiếp tục


Bước 4: Nhập mã xác minh được gửi tới số điện thoại của bạn > Xác minh
  
Bước 5: Nhập mật khẩu mới > chọn Xác nhận để hoàn tất thay đổi mật khẩu.
 

 

Lưu ý: Mật khẩu phải dài từ 8-16 kí tự, bao gồm 1 chữ viết hoa và 1 chữ viết thường.


2. Cách xác minh số điện thoại cho tài khoản trên Shopee 
 

Bước 1:  Vào Mục Tôi > Thiết lập tài khoản > Hồ sơ của tôi > Điện thoại. 
 


Bước 2:  Chọn Chỉnh sửa và nhập số điện thoại của bạn + mã xác nhận được gửi qua số điện thoại bạn đã nhập.

 

 

3. Lý do không thể thay đổi số điện thoại trên tài khoản Shopee là gì? 

+ Nhập sai mã thẻ Tín dụng/Ghi nợ hoặc số tài khoản ngân đã đăng ký với tài khoản Shopee.

+ Nhập sai mật khẩu tài khoản Shopee/ShopeePay.

+ Nhập sai tháng và năm hết hạn của thẻ Tín dụng/Ghi nợ.

+ Nhập sai thông tin số tài khoản ngân hàng.

+ Không thỏa điều kiện đổi số điện thoại của ShopeePay (đối với tài khoản Shopee đã liên kết Ví ShopeePay)

 

4. Có thể đổi số điện thoại tài khoản ShopeePay khi nào? 

+ Tài khoản ShopeePay đang hoạt động bình thường.

+ Tài khoản ShopeePay không thay đổi số điện thoại trong vòng 14 ngày gần nhất.

+ Mật khẩu đặt lệnh ShopeePay không thay đổi trong vòng 14 ngày gần nhất.

+ Số điện thoại mới chưa tồn tại trên ShopeePay.


5. Làm thế nào để cập nhật Email gắn với tài khoản shopee


Bước 1: Vào mục Tôi > Thiết lập tài khoản > Hồ sơ của tôi > Email
 


Bước 2: Xác nhận mật khẩu > Tiếp tục.

Bước 3: Điền địa chỉ email > Hoàn thành.
 

Bước 4: Làm theo hướng dẫn trong email nhận được để hoàn tất việc sửa email gắn với tài khoản Shopee. 

 

Mong rằng những thông tin được trình bày ở trên sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc về việc cập nhật tài khoản Shopee. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trên Shopee. 


0901.731.871

x